Nie znaleziono przesyłki o numerze: {{$tracking.foundNumberConsignmentNote}}.

Sprawdź, czy podałeś prawidłowy numer przesyłki.

Status przesyłki o numerze: {{$tracking.foundNumberConsignmentNote}}

Aktualny status przesyłki:

{{$tracking.currentTrackPosition.description}}

{{$tracking.currentTrackPosition.historyDate | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}}

Wszystkie statusy przesyłki: Data: Kraj: Szczegóły:
{{track.description}} {{ track.historyDate | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} {{ 'tracking_country_poland' | translate}} {{ 'tracking_country_ukrainian' | translate}}