Nie znaleziono przesyłki o numerze: {{$tracking.foundNumberConsignmentNote}}.

Sprawdź, czy podałeś prawidłowy numer przesyłki.

Status przesyłki o numerze: {{$tracking.foundNumberConsignmentNote}}

Aktualny status:

{{$tracking.currentTrackPosition.description}}

{{$tracking.currentTrackPosition.historyDate | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}}

Wszystkie statusy: Data: Szczegóły:
{{track.description}} {{ track.historyDate | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}}