Політика конфіденційності Сервісу www.paczkadoukrainy.pl

Визначення

1. Контролер персональних даних / Контролер інтернет-сервісу / Контролер – Meest Polska sp. z o.o. , місцезнаходження: вул. Дроґовцув, 7, 39-200 Дембіца, Польща, зареєстроване в Національному судовому реєстрі Районним судом у місті Жешув, XII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, статутний капітал: 990 000,00 зл.

2. Персональні дані будь-яка інформація про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.

3. Інтернет-сервіс / Сервіс – інтернет-сервіс, розміщений в інтернет-домені www.paczkadoukrainy.pl.

4. Користувач – фізична особа, яка має повну правоздатність, фізична особа, що займається господарською діяльністю, юридична особа або організаційний підрозділ, який не є юридичною особою, які користуються Послугами, що надаються в Сервісі.

5. Послуги – послуги, що надаються Контролером Інтернет-сервісу для Користувачів Сервісу електронним шляхом у розумінні положень Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами).

6. Закон про надання послуг електронним шляхом – закон від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами).

7. Перевізник – суб'єкт, що професійно займається перевезенням та доставкою товарів, надає послуги від свого імені та на свою користь, відповідно до Регламенту надання послуг Перевізником, яким користується. 

Загальні відомості

Цей документ встановлює правила Політики конфіденційності в Інтернет-сервісі www.paczkadoukrainy.pl. Контролером Інтернет-сервісу є компанія Meest Polska sp. z o.o. з місцезнаходженням: вул. Дроґовцув, 7, 39-200 Дембіца, Польща, зареєстрована в Національному судовому реєстрі Районним судом у місті Жешув, XII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, статутний капітал: 990 000,00 зл. Контролер Інтернет-сервісу одночасно є Контролером персональних даних.

Персональні дані, що збираються Контролером Інтернет-сервісу, опрацьовуються відповідно до положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року
про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних) (Вісник законів ЄС L 119, с. 1), далі іменованого: GDPR.

Контролер персональних даних докладає особливих зусиль для захисту конфіденційності та наданої йому інформації стосовно користувачів Інтернет-сервісу. Контролер з належною старанністю підбирає та застосовує відповідні технічні засоби, в тому числі програмне забезпечення та організаційні рішення, що забезпечують захист даних, що опрацьовуються, зокрема, захищає дані перед наданням доступу до них неуповноваженим особам, розкриттям, знищенням, несанкціонованою модифікацією, а також перед їх опрацьовуванням з порушенням чинного законодавства.

Діти віком до 16 років не мають можливості користуватися послугами доступними на веб-сайті. Контролер персональних даних не передбачає цільового накопичення даних про дітей віком до 16 років.

Персональні дані

Цілі та правові підстави опрацювання персональних даних

Контролер персональних даних опрацьовує Твої персональні дані з такою метою і в такому обсязі:

Категорії відповідних персональних даних

Контролер персональних даних опрацьовує наступні категорії відповідних персональних даних:

Добровільність надання персональних даних

Надання Тобою необхідних персональних даних добровільне і є умовою надання послуг Контролером персональних даних за допомогою Інтернет-сервісу.

Термін опрацювання даних

Персональні дані будуть опрацьовуватися протягом терміну, необхідного для виконання замовлень, послуг, маркетингових акцій та інших послуг, що надаються Користувачеві. Персональні дані будуть видалені в наступних випадках:

Деякі дані, такі як: адреса електронної пошти, ім’я та прізвище, можуть зберігатися протягом наступних 3 років з доказовою метою, розгляду рекламацій, скарг і претензій, пов’язаних з послугами, що надаються Інтернет-сервісом – ці дані не будуть використовуватися для маркетингових цілей.

Дані, що стосуються платних послуг, конкурсів і програм лояльності будуть зберігатися протягом 5 років з дня доставки замовлення.

Дані про Користувачів ми зберігаємо протягом терміну, що відповідає циклу існування записаних на пристроях файлів cookie, або до моменту їх видалення Користувачем з пристрою Користувача.

Твої персональні дані щодо уподобань, поведінки та вибору маркетингового контенту можуть бути використані як основа для автоматичного прийняття рішень з метою визначення можливостей для продажів з допомогою Інтернет-сервісу.

Одержувачі персональних даних

Ми передаємо Твої персональні дані наступним категоріям одержувачів:

Права суб’єкта даних

На підставі GDPR маєш право:

Контролер персональних даних без зайвої затримки – і в будь-якому випадку протягом одного місяця з моменту отримання запиту – надає Тобі інформацію про дії, вжиті у зв’язку з Твоїм запитом. За потреби місячний період може бути продовжений ще на два місяці через складність запиту або кількість запитів.

У будь-якому випадку Контролер персональних даних повідомить Тебе про таке продовження протягом одного місяця з моменту отримання запиту із зазначенням причин затримки.

Право на доступ до персональних даних (ст. 15 GDPR)

Ти маєш право отримати від Контролера персональних даних інформацію про те, чи Твої персональні дані опрацьовуються.

Якщо Контролер опрацьовує Твої персональні дані, Ти маєш право:

Якщо Ти хочеш мати доступ до своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право на виправлення персональних даних (ст. 16 GDPR)

Якщо Твої персональні дані неправильні, маєш право вимагати від Контролера негайного виправлення Твоїх персональних даних.

Маєш також право вимагати від Контролера доповнення Твоїх персональних даних.

Якщо хочеш заявити про свою вимогу виправити або доповнити Твої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на видалення персональних даних, так зване «право бути забутим» (ст. 17 GDPR)

Маєш право вимагати від Контролера персональних даних видалення своїх персональних даних, коли:

Незважаючи на подання запиту на видалення персональних даних, Контролер персональних даних може і далі опрацьовувати Твої дані для формування, здійснення або захисту правових претензій, про що Тебе буде повідомлено.

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу видалити свої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на обмеження опрацьовування персональних даних (ст. 18 GDPR)

Маєш право вимагати обмеження опрацьовування Твоїх персональних даних, коли:

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу обмежити опрацьовування своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на заперечення проти опрацьовування персональних даних (ст. 21 GDPR)

Маєш право в будь-який момент на заперечення проти опрацьовування Твоїх персональних даних, включаючи профілювання, у зв'язку з:

Якщо Ти хочеш заперечити проти опрацьовування Твоїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право на мобільність персональних даних (ст. 20 GDPR)

Маєш право отримати від Контролера персональних даних свої персональні дані в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних іншому контролеру.

Можеш також вимагати, щоб Контролер персональних даних передав Твої персональні дані безпосередньо іншому контролерові (якщо це технічно можливо).

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу перенести свої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право відкликати свою згоду

Маєш право в будь-який момент відкликати свою згоду на опрацьовування своїх персональних даних.

Відкликання згоди на опрацьовування персональних даних не впливає на законність опрацювання, здійсненого на підставі Твоєї згоди до її відкликання.

Якщо хочеш заявити про відкликання згоди на опрацьовування своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Скарга до наглядового органу

Якщо Ти вважаєш, що опрацьовування Твоїх персональних даних порушує GDPR, маєш право подати скаргу до наглядового органу, зокрема, в державі-члені за місцем свого звичайного проживання, місцем роботи чи місцем заявленого порушення.

У Польщі наглядовим органом у значенні GDPR є Генеральний інспектор із захисту персональних даних (GIODO).

Файли cookie

Загальні відомості

Під час перегляду інтернет-сторінок Інтернет-сервісу використовуються файли cookie, надалі іменовані Cookies, тобто невелика текстова інформація, яка зберігається на Твоєму кінцевому пристрої у зв’язку з використанням Інтернет-сервісу. Їх використання спрямоване на коректну роботу інтернет-сторінок Інтернет-сервісу.

Ці файли дозволяють ідентифікувати використовуване Тобою програмне забезпечення та пристосувати Інтернет-сервіс до Твоїх індивідуальних потреб.

Файли cookies, як правило, містять своє доменне ім'я, час їх зберігання на пристрої та присвоєну категорію.

Безпека

Файли cookies, які ми використовуємо, безпечні для Твоїх пристроїв. Зокрема, неможливо отримати доступ до Твоїх пристроїв за допомогою cookies вірусів або іншого небажаного програмного забезпечення, або шкідливого програмного забезпечення.

Типи файлів cookie

Ми використовуємо два типи файлів cookie:

Цілі

Ми використовуємо також Cookies зовнішніх суб’єктів в наступних цілях:

Для вивчення правил використання Cookies рекомендуємо ознайомитися з політикою конфіденційності вищезазначених компаній.

Файли cookies можуть використовуватися рекламними мережами, зокрема мережею Google, для показу реклами з урахуванням Твоїх уподобань. З цією метою може зберігатися інформація про спосіб Твого орієнтування в Інтернеті або про час використання Інтернет-сайту.

Щоб переглянути та редагувати інформацію про Твої уподобання, зібрану рекламною мережею Google, можеш скористатися інструментом, доступним за адресою https://www.google.com/ads/preferences/.

Використовуючи налаштування веб-браузера або використовуючи конфігурацію послуги, можеш самостійно та будь-коли змінити налаштування Cookies, вказавши умови їх зберігання та доступу до Твого пристрою за допомогою файлів Cookies. Можеш змінити ці налаштування, щоб заблокувати автоматичне обслуговування файлів Cookies у налаштуваннях веб-браузера або отримувати повідомлення про кожне їх розміщення на Твоєму пристрої. Детальна інформація про можливості та методи обслуговування файлів cookies доступна в налаштуваннях Твого програмного забезпечення (веб-браузера).